Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Daszewice gmina Mosina, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLI/261/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina1


2


3


4


5


6


7


8


9