Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dąbrowa gmina Dopiewo, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-2.0911-309/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 listopada 2010r. orzekające nieważność § 8 pkt 4 uchwały Nr LII/376/2010 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, rejon ul. Krańcowej, działka nr ewid: 5101