Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Poznań gmina Poznań, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXX/416/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morasko – Radojewo – Umultowo” w rejonie Strumienia Różanego i ulicy Umultowskiej w Poznaniu.



1


2


3


4


5


6


7


8


9