Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Poznań gmina Poznań, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr LVIII/760/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projektowanej ulicy zbiorczej, w rejonie ulicy Pokrzywno w Poznaniu



1


2


3


4


5