Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sędziniec gmina Wysoka, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr III/7/2010 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka w rejonie wsi Bądecz, Czajcze, Gmurowo, Kijaszkowo, Młotkowo, Rudna, Sędziniec, Stare, Tłukomy.



1


2


3


4


5


6


7


8


9