Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zawada gmina Szydłowo, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr IX/73/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo na obszarze wsi Zawada, działki o numerach geodezyjnych 39/2, 41/1, 41/2, 41/3, 42/4, 42/5, 43.



1


2


3


4


5


6


7


8


9