Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Opalenica gmina Opalenica, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXV/205/09 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod budowę układu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Mogilnicy łączącego ulicę Poznańską z częścią ulicy Parkowej położonej przy Parku Miejskim w Opalenicy



1


2


3


4


5


6


7