Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chrzypsko Małe gmina Chrzypsko Wielkie, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXV/143/09 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-letniskowej we wsi Chrzypsko Małe na obszarze działki o nr ewid.: 135/24



1


2


3


4


5


6