Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szałe gmina Opatówek, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr 259/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 października 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek dla działki 566/1 we wsi Szałe.



1


2


3


4


5


6