Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łubowo gmina Łubowo, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XIII/149/2012 Rady Gminy Łubowo z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/191/97 Rady Gminy Łubowo z dnia 14.11.1997r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowo-usługowych w rejonie centrum i drogi krajowej nr 5 w obrębie działki nr ewid. 137 w Łubowie1


2


3


4


5


6


7


8