Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mężyk gmina Wieleń, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.389.2013.19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr 296/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Mężyk dla kompleksu oznaczonego jako Letnisko 1 w części dotyczącej § 13 ust. 1 pkt 3 w zakresie wyrazów „z wyłączeniem terenu zabudowy rekreacyjno – letniskowej MR8, dla którego ustala się nakaz odprowadzenia ścieków bytowych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej”, ze względu na istotne naruszenie prawa.1


2