Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubasz gmina Lubasz, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XIII/121/11 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubasz na obszarze działek nr 1259, 202/102 i 202/103



1


2


3


4


5


6


7


8


9