Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chodzież gmina Chodzież, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXIII/170/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, przy ulicy Gajowej.



1


2


3


4


5


6


7