Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chodzież gmina Chodzież, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr LII/456/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich.



1


2


3


4


5