Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chodzież gmina Chodzież, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.353.2015.21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2015r. orzekające nieważność uchwały Nr XII/92/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 21 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego miasta Chodzieży



1


2


3