Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stawki gmina Węgorzewo, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr LIX/434/2014 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 29 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Przystań-Stawki, Gmina Węgorzewo



1


2


3


4


5


6


7


8


9