Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jaśkowo gmina Pisz, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.87.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 kwietnia 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XLII/538/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo.1


2