Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Tyrowo gmina Ostróda, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.341.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 9 maja 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXXIII/185/13 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Tyrowo1


2


3