Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dziśnity gmina Małdyty, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XXX/244/09 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity



1


2


3


4