Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gutkowo gmina Jonkowo, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XIX/105/2012 Rady Gminy Jonkowo z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo w części obrębu Gutkowo



1


2


3


4


5


6


7


8