Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Barcikowo gmina Dobre Miasto, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.4.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 stycznia 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XLIX/342/13 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Barcikowo-Kolonia.”1


2