Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kaplityny gmina Barczewo, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr LII/395/10 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 24 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Barczewo, w obrębach Kaplityny, Kronowo



1


2


3


4


5


6


7


8


9