Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mrągowo gmina Mrągowo, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXIII/5/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo – usługowych i przemysłowo składowych



1


2


3


4


5


6


7


8


9