Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kobiela gmina Kiwity, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Kiwity z dnia 13 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kiwity w obrębie geodezyjnym Kobiela, gmina Kiwity



1


2


3


4


5