Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wielowieś gmina Zalewo, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr LXII/475/10 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w obrębach geodezyjnych: Dobrzyki i Wielowieś.



1


2


3


4


5


6


7


8