Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Złotowo gmina Lubawa, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLII/241/10 Rady Gminy Lubawa z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Złotowo.



1


2


3


4


5