Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miłki gmina Miłki, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.38.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXVI/117/12 Rady Gminy Miłki z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 97 i 98 w Miłkach pod rozszerzenie terenu cmentarza stanowiącego własność Parafii Rzymsko-Katolickiej w Miłkach1


2