Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szczecinowo gmina Stare Juchy, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XLII/215/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 26 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szczecinowo, dz. nr 6, Gmina Stare Juchy



1


2


3


4


5


6


7