Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Straduny gmina Ełk, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLI/327/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Straduny i Piaski, gmina Ełk



1


2


3


4


5


6


7


8


9