Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowa Wieś Ełcka gmina Ełk, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.451.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 października 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr LVI/427/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 0031 Nowa Wieś Ełcka obejmującego działkę nr 260/11



1


2