Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Elbląg gmina Elbląg, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XVII/434/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy między ulicami: Trybunalską, Ratuszową i 12 Lutego – zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Północ w Elblągu.



1


2


3


4


5


6


7


8


9