Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bliżyn gmina Bliżyn, świętokrzyskie

Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-78/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2010r. stwierdzające nieważność zapisu zawartego w § 11 ust. 7 uchwały Nr XXXV/230/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1”, na obszarze gminy Bliżyn; o treści: „Dopuszcza się miejscowe uszczegółowienie lub korektę zasięgu terenów zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi, w oparciu o nowe materiały w tym zakresie np. „studium ochrony przeciwpowodziowej”, mapy zagrożeń itp .”.

Szczegóły dokumentu:

rodzaj dokumentu nr dokumentu
rozstrzygnięcie nadzorcze IG.III.7041/2-78/10

Daty:

data ogłoszenia data wydania data dodania do bazy
2010-07-08 2010-06-29 2011-04-17 00:27:00

Dane organu wydającego:

organ wydający województwo powiat miasto / gmina
Wojewoda świętokrzyskie

Źródło dokumentu:

nazwa publikacji rok numer pozycja
Dziennik Urzędowy Województwa 2010 204 2018

Dokument dotyczy następujących miejscowości:

lp. województwo powiat gmina miejscowość rodzaj miej.
1 świętokrzyskie skarżyski Bliżyn Bliżyn wieś