Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Przezwody gmina Wilczyce, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXI/124/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy



1


2


3


4


5


6


7


8


9