Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pęczyny gmina Wilczyce, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XII/68/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy.



1