Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Koprzywnica gmina Koprzywnica, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XL/202/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia l zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koprzywnica gm. Koprzywnica



1


2


3


4