Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Włochy gmina Pińczów, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: IG.III.7041/2-57/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/376/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Włochy, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, w zakresie: -§ 14 pkt 7 uchwały.1


2