Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sielpia Mała gmina Końskie, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.40.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/270/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Sielpia



1


2


3


4