Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Końskie gmina Końskie, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLVI/335/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Sportowej po linię kolejową



1


2


3


4


5


6


7


8


9