Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Końskie gmina Końskie, świętokrzyskie

Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.18.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Jana Piwnika „Ponurego”, Robotniczej, Sienkiewicza, Majora Hubala, Leśnej, Południowej, Wiśniowej i Żużlowej, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego: ||I. W części, która dotyczy: |1. Terenu wyznaczonego na rysunku planu miejscowego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem US3, |2. Zapisu § 5 ust. 1 pkt 13 uchwały i części zapisu § 12 ust. 2 uchwały o brzmieniu: „podjętej na wniosek właścicieli nieruchomości”. ||II. Wskazuje się na nieistotne naruszenie prawa, w zakresie zapisów przedmiotowej uchwały, określonych w: |- § 14 ust. 5 pkt 4 lit. „f” uchwały, |- § 14 ust. 7 uchwały, w zdaniu pierwszym oraz w pkt 3 lit. „d”, |- § 14 ust. 8 uchwały.

Szczegóły dokumentu:

rodzaj dokumentu nr dokumentu
rozstrzygnięcie nadzorcze IG.III.4130.18.2011

Daty:

data ogłoszenia data wydania data dodania do bazy
2011-06-13 2011-04-06 2011-06-13 21:56:09

Dane organu wydającego:

organ wydający województwo powiat miasto / gmina
Wojewoda świętokrzyskie

Źródło dokumentu:

nazwa publikacji rok numer pozycja
Dziennik Urzędowy Województwa 2011 150 1709

Dokument dotyczy następujących miejscowości:

lp. województwo powiat gmina miejscowość rodzaj miej.
1 świętokrzyskie konecki Końskie Końskie miasto