Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oblęgorek gmina Strawczyn, świętokrzyskie

Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.1.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego: I. W części, która dotyczy: - terenu wyznaczonego na rysunku zmiany planu miejscowego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem ZLz. II. Wskazuje się na nieistotne naruszenie prawa, w zakresie: |braku w legendzie rysunku zmiany planu miejscowego oznaczenia i opisu cienkiej, przerywanej, niebieskiej linii, która znajduje się na tym rysunku. III. Wada określona w punkcie II niniejszego rozstrzygnięcia powinna zostać usunięta przez podjęcie stosownej uchwały na jednej z najbliższych sesji.

Szczegóły dokumentu:

rodzaj dokumentu nr dokumentu
rozstrzygnięcie nadzorcze IG.III.4130.1.2011

Daty:

data ogłoszenia data wydania data dodania do bazy
2011-04-26 2011-01-26 2011-04-26 21:12:00

Dane organu wydającego:

organ wydający województwo powiat miasto / gmina
Wojewoda świętokrzyskie

Źródło dokumentu:

nazwa publikacji rok numer pozycja
Dziennik Urzędowy Województwa 2011 107 1150

Dokument dotyczy następujących miejscowości:

lp. województwo powiat gmina miejscowość rodzaj miej.
1 świętokrzyskie kielecki Strawczyn Oblęgorek wieś