Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Masłów Pierwszy gmina Masłów, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-37/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/346/1010 Rady Gminy w Masłowie z dnia 18 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów W części, która dotyczy: - terenu oznaczonego symbolem KL (teren lotniska).1


2