Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Małacentów gmina Łagów, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.46.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/147/12 Rady Gminy w Łagowie z dnia 27 czerwca 2012r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małacentówna terenie gminy Łagów1


2


3


4