Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suków gmina Daleszyce, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.59.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/55/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków II część 1 na terenie gminy Daleszyce1


2


3


4