Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Niestachów gmina Daleszyce, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.53.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 lipca 2011r. stwierdzające nieważność zapisu § 14 ust. 1 pkt 2 lit. „b” uchwały Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Niestachów na obszarze gminy Daleszyce, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego.1


2