Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kielce gmina Kielce, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.32.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 maja 2012r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXV/535/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Południe – Dyminy: Obszar 1 – Łanowa, Obszar 2 – Sukowska” w zakresie działek nr ewid.: 626/10, 627/3, obręb 0030 Miasto Kielce1


2


3