Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Tyniec gmina Oksa, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XVII/82/2012 Rady Gminy Oksa z dnia 15 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oksa



1


2


3


4


5


6


7


8


9