Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Buków gmina Lubomia, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF/III/0911/38/11 Wojewody Śląskiego z dnia 3 października 2011r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Lubomia Nr XIV/77/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy Lubomia oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomia dla obszaru obejmującego sołectwo Buków1


2


3