Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świętochłowice gmina Świętochłowice, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.46.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 25 września 2014r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr LIII/560/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Wojska Polskiego i Metalowców oraz torami kolejowymi1


2


3