Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gamów gmina Rudnik, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLI/322/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 21 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części zachodniej1


2


3


4


5


6


7


8


9