Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Racibórz gmina Racibórz, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.8.2011 Wojewody Śląskiego z dnia 9 stycznia 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Racibórz XII/172/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Miedonia w Raciborzu1


2